Střední veterinární škola Praha

V Praze se nachází pouze jedna střední škola, kde je možné studovat obor veterinární. Jedná se o školu Podskalská, která sídlí na Novém Městě na Praze 2.

Jedná se maturitní obor, který je možné studovat pouze denní formou, nikoli dálkovou. Docházka je stanovena na 4 roky a studium je zakončeno maturitní zkouškou. Studenti, kteří odmaturovali, pak mají vysoké procento uplatnění na některých vysokých školách a to nejen v Praze, ale i jiných městech, kde se nachází vysoká škola provozující obor veterinární.

 

Své znalosti ale studenti mohou uplatnit i v oborech zemědělských nebo jiných, zejména přírodovědných.

Přímo na internetových stránkách školy se nachází užitečné informace a kontakty na jednotlivé pracovníky a zaměstnance školy Podskalská. Mimo jiné se zde můžete informovat, jaké jsou podmínky pro přijetí na tuto střední školu, zda je nutné absolvovat přijímací zkoušky nebo je student přijat na základě dobrého prospěchu ze základní školy do určitého procenta.

A jakou práci lze po ukončení studia vykonávat? To je otázka velmi často pokládána u každého oboru. Uplatnění najdou jak na pozici laborantů, jako asistenti veterinárních lékařů, jako pracovníci ve státní správě a na jiných pracovních pozicích.

Aby student mohl vykonávat přímou lékařskou činnost, je nutné, aby dosáhl patřičného vysokoškolského vzdělání.

Vložil Střední veterinářské školy | Tagged , , , , | Zanechat komentář